Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Πληγωμένες Σχέσεις και Ένθεες Συνθέσεις

του πατρός Αρσένιου Κωτσόπουλου, αρχιμανδρίτου

Η επικράτηση εκκοσμικευμένων αντιλήψεων στη σύγχρονη ζωή, έχει καταστήσει απόμακρη την Αγιότητα και την Δικαιοσύνη του Θεού, με αποτέλεσμα να πληγώνονται σε καθημερινή βάση οι σχέσεις των ανθρώπων. Ο Τριαδικός Θεός καθώς και οι ευλογίες και οι δωρεές του Ουρανού, έχουν καταστεί το διαρκές ζητούμενο, ενώ παλαιότερα καθόριζαν, τη βιοτή ή την καθημερινότητα των ανθρώπων.
Στο βιβλίο του "Πληγωμένες Σχέσεις και Ένθεες Συνθέσεις" ο πατήρ Αρσένιος Κωτσόπουλος, διεισδύει μέσα από πραγματικά γεγονότα, σχόλια και δραστηριότητες, στα πραγματικά προβλήματα και αναλύει αυτά με την Αγιότητα του Ευαγγελικού Λόγου και των Πατερικών Κειμένων.
Η διείσδυση αυτή προσφέρει λύσεις και διεξόδους στα φαινομενικά άλυτα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου.

πηγή: πατήρ Αρσένιος Κωτσόπουλος, αρχιμανδρίτης
             τηλ. επικ. 210-9212315, 6945-589732